Shopping made easy.See more for yourself.

Shopping made easy.See more for yourself.
So much to see.A place to shop.A place to dream.

Saturday, December 10, 2011

iPult | Ohrid, Macedonia www.ipult.info

ЦВЕЌАРНИЦА ЛЕЈДИ ЗА СИТЕ ПРАЗНУВАЊА ВО ЖИВОТОТ Услуги: Испорака на букети до саканата дестинација,изработка на икебани и букети од режано цвеќе,паковања со најнови видови на декоративни матерјали,декорација на сали за сите видови прославувања..... Web: http://www.cvekarnicalejdi.webs.com/ Цвеќарница Лејди на фејсбук http://mk-mk.facebook.com/people/Cvekarnica-Lejdi/100000533117556 e-mail: cvekarnicalejdi@yahoo.com

No comments: